Moskopole - utracona ,,stolica" Arumunów
Polecamy nową wystawę online poświęconą najważniejszemu w przeszłości ośrodkowi Arumunów - mniejszości etnicznej zamieszkującej niegdyś rozległe obszary dzisiejszej Albanii, Macedonii Północnej, Grecji i innych krajów regionu.

Obejrzyj wystawę
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #