Przestrzenie działania
Działalność kulturalna:
 • Dokumentujemy i   dygitalizujemy zasoby dotyczące dziedzictwa i kultury.
 • Tworzymy wirtualne wystawy dostępne online
 • Tworzymy cyfrowe archiwa
 • Organizujemy wirtualne galerie i muzea,  aby promować zasoby kultury.
Działalność naukowa:

 • Prowadzimy badania i i popularyzujemy dziedzictwo kulturowe w Polsce i Europie.
 • Tworzymy, oznaczamy oraz opisujemy wirtualne i realne szlaki kulturowe.
 • Promujemy projakościowe działania w nauce.
 • Upowszechniamy wyniki badań.
 • Organizujemy wyprawy naukowe
Ochrona dziedzictwa naturalnego
 • Promujemy zrównoważony rozwój w ochronie środowiska naturalnego.
 • Zrównoważony  rozwój  (sustainability)  to według nas klucz do  poprawy jakości życia i zdrowia, wymiernej ochrony środowiska naturalnego, zapewnienia harmonii pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym człowieka.
 • Promujemy działania na rzecz ochrony środowiska i ochrony dziedzictwa naturalnego.
Ochrona zdrowia i  pomoc społeczna
 • Szukamy relacji pomiędzy zdrowiem człowieka, a stanem ochrony środowiska naturalnego.
 • Prowadzimy akcje edukacyjne i informacyjne w dziedzinie promocji zdrowia.
 • Wspieramy wykluczonych, niepełnosprawnych, mających problemy psychofizyczne.
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #