Zespół
 
Zarząd Fundacji:

Łukasz Kocój - Prezes Zarządu


Rada Fundacji:

Katarzyna Mazur - Przewodnicząca Rady Fundacji
Monika Jakubiec  - Wiceprzewodnicząca Rady Fundacji
Katarzyna Zoła  - Członek Rady Fundacji

Eksperci Fundacji:

dr hab. Agnieszka Gronek, prof. UJ - Ekspert ds. historii sztuki
dr hab. Ewa Kocój, prof. UJ - Ekspert  ds. dziedzictwa  i pamięci kulturowej
Józef Michałek - Konsultant ds. pasterstwa
Paweł Lechowski - konsultant ds. dziedzictwa Romów
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #