• Wirtualne Archiwa
    Platforma to  nowy projekt Fundacji. Służy dokumentacji i promocji zbiorów cyfrowych związanych z zachowaniem i upowszechnianiem zanikających  i zapominanych zjawisk i kontekstów dziedzictwa  kulturowego w Polsce i Europie. Każde archiwum będzie poświęcone innemu fenomenowi kulturowemu. Zbiory będą znajdowały się pod opieką i nadzorem ekspertów Fundacji.
    Obecnie opracowywane są zbiory pt.

1/4

Archiwa

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #