Polityka prywatności/Polityka cookie
I. Wprowadzenie

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej w skrócie ,,RODO”.

Zależy nam na zachowaniu prywatności oraz bezpieczeństwie danych osobowych naszych Użytkowników, a także na zapewnieniu Użytkownikom możliwości realizowania wszystkich przysługujących im w związku z RODO praw.

Niniejsza Polityka Prywatności, zwana dalej ,,Polityką”, opisuje sposób, w jaki Fundacja Przestrzenie Dziedzictwa z siedzibą w Krakowie, dalej zwana „Fundacją”, gromadzi, przechowuje i wykorzystuje informacje o Użytkownikach odwiedzających jej  serwis zwany dalej ,,Serwisem” pod adresem internetowym:  fundacjapd.pl

Jest to dokument o charakterze informacyjnym

 

II. Kto jest Użytkownikiem Serwisu i jakie dane są chronione?

1. Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej z usług lub funkcjonalności udostępnianych w Serwisie.

2. Chronione są dane osobowe Użytkownika,  zwane dalej danymi, które są zbierane w ramach korzystania przez Użytkownika z naszych usług, w tym stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności udostępnianych przez Fundację Przestrzenie Dziedzictwa w Serwisie, w tym zapisywane w plikach cookies (tzw. ciasteczka), które są instalowane w naszym Serwisie przez nas oraz przez naszych sprawdzonych partnerów i podwykonawców.

Dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym nr IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innej podobnej technologii.

 

III. Kto jest administratorem  danych Użytkownika?

Administratorem  danych Użytkownika jest Fundacja Przestrzenie Dziedzictwa, z siedzibą w Krakowie,  ul. Na Błonie 52e, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod numerem  KRS 0000814194, NIP 6772448287, e-mail: info@fundacjapd.pl

 

IV. Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?

1. Każde przetwarzanie danych Użytkownika w naszych serwisach oparte jest na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej:

Podstawą prawną przetwarzania danych Użytkownika w celu realizacji prowadzonej działalności Fundacji i świadczenia usług dla Użytkowników Serwisu, w tym dopasowywania ich do zainteresowań Użytkownika, analizowania ich w celu udoskonalania świadczonych usług oraz mechanizmów zapewniających bezpieczeństwa jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie (tymi umowami są zazwyczaj regulaminy lub podobne dokumenty dostępne w usługach, z których korzystasz) (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
w celach analitycznych, statystycznych i administracji własnego Serwisu Fundacji – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu w celu doskonalenia jego funkcjonalności.
przetwarzanie danych Użytkownika w celach marketingowych, w tym za pośrednictwem podmiotów trzecich odbywa się wyłącznie na podstawie odrębnej dobrowolnej zgody Użytkownika.
 

V. W jakim celu przetwarzamy dane Użytkownika?

1. Dane U
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #