Wsparcie rozwoju instytucjonalnego i działań misyjnych Fundacji Przestrzenie Dziedzictwa


Zadanie finansowane z Budżetu Państwa
 
ze środków 
Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 
 
w ramach
,,Rządowego Programu  Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO"
 
Tytuł zadania:
Wsparcie rozwoju instytucjonalnego i działań misyjnych Fundacji Przestrzenie Dziedzictwa
 
Wartość dofinansowania: 429 000 zł
 
Całkowita wartość zadania: 429 000 zł
 
Zadanie polega na wsparciu  rozwoju instytucjonalnego i działalności statutowej (misyjnej)  Fundacji Przestrzenie Dziedzictwa. W jego ramach zostanie wdrożony nowoczesny portalu internetowy zawierający m.in. trzy platformy internetowych, służące rozwojowi działalności misyjnej Fundacji, szczególnie w zakresie kultury i dziedzictwa kulturowego, zakupie sprzętu fotograficznego i komputerowego służącego działalności misyjnej oraz wzmocnieniu kadrowemu organizacji.
Termin realizacji zadania październik 2022 r. - grudzień 2024 r.
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #