Romska Kolekcja Pawła Lechowskiego
Rozpoczynamy działanie nowej platformy internetowej poświęconej kolekcjom prywatnym. Prezentujemy w niej w wersji elektronicznej jedną z najciekawszych kolekcji zbiorów romskich gromadzonych w Polsce w kolekcjach prywatnych. Paweł Lechowski gromadził swoje zbiory od ponad 50 lat. W najbliższych miesiącach wspólnie z kolekcjonerem przygotujemy pierwsze zbiory do udostępnienia.

Zobacz stronę główną kolekcji
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #